Prototyper

Bearbetning i tunnplåt.

Prototyper/produktutveckling

Vi är specialister på bearbetning i tunnplåt. Har du behov i prototypfasen är vi med för att hitta de bästa produktionslösningarna, optimerar producerbarheten och kör enstyckstillverkning av färdiga komponenter. När vi är med i konstruktionsfasen kan vi för varje unik produkt erbjuda en kostnadseffektiv tillverkning. I oss hittar du en samarbetspartner som kan hjälpa till med allt från ritning till färdig produkt.