Kantpressning

Kantpressning

KarMa-193Ursviken kantpress, signifikativ för hög noggrannhet och tillverkningshastighet. Vinkelmätningssystem och bombering som gör att varje bockning hålls inom en tolerans av +/-0.3 grader. Kantpressen möjliggör en snabb produktion även vid krävande profiler och korta serier.
Vår har kapacitet till bockalängder upptill 310cm.
presskraften är 160ton.