Ytbehandling

Vi erbjuder ytbehandling via våra samarbetspartners.

Elförzinkning

Zink är den dominerande beläggningen för korrosionsskydd av stål och därmed också den mest använda elektrolytiska beläggningsprocessen. Zink är mindre ädelt än stål och ”offrar sig” därför under korrosionsförloppet. Zinkskiktets tjocklek är därför helt avgörande för livslängden hos beläggningen. Den maximala skikttjockleken vid elektrolytisk förzinkning begränsas normalt till 25 my. Erfordras tjockare skikt väljs vanligen varmförzinkning.

Varmförzinkning

Varmförzinkning är en ytbehandling av metall som sker genom att denna doppas i flytande 460-gradig zink. Detta ger ett mycket starkt skydd mot korrosion

Pulverlackering

Pulverlackering som ytbehandlingsmetod ger en slitstark produkt med lång livslängd. Det ger bra vidhäftning och ger också ett mycket bra korrisionsskydd.